Хикови

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Искрено благодарим за това, че посещавате нашия сайт www.hikovi.bg. 
Настоящата информация Ви запознава с начина, по който HIKOVI използва Вашите данни, събрани в този сайт.
Молим Ви, прочетете тази страница и при възникване на конфликт ни уведомете веднага.

Чрез www.HIKOVI.bg е възможно да се  оповестяват лични данни като име на фирма, име на обект, e-mail адрес, пощенски адрес и други, с оглед изпълнените за Вас обекти и показани в този сайт. Ние изхождаме от презумцията, че чрез презентация на вашите проекти, ние осъществяваме допълнително рекламно обслужване на Вас и вашите обекти. Въпреки това сме съгласни да променим реквизити във вашите визии с цел конфиденциалност.

Поверителност на информацията, изключване, промяна и оценка
Предоставените от Вас данни са свързани с изготвяне на оферти и индивидуални проекти. HIKOVI може да ограничи използването от трети лица на тази информация като лични имена, телефони, адреси пощенски кутии. Ако считате, че това e вашето желание, ни уведомете своевремено за изтриване на информацията.
HIKOVI обаче не може да се ангажира с цялостното премахване на визиите ви, продукт на нашия интелектуален труд.

HIKOVI си запазва правото да нанася промени в административната, а и всяка друга визуална част на този сайт с оглед нормалната си търговска дейност.